Equips de producció

Equips d'impressió de bosses d'embalatge

Equips d'impressió en color

Equips d'impressió en color

Producció de bosses contenidors

Producció de bosses contenidors

Producció de bosses de contenidors 1

Producció de bosses contenidors

Equips d'impressió offset

Equips d'impressió offset

Equips de sulfat d'amoni

refredament

Refrigeració

assecat

Assecat

Alimentació

Alimentació

Granulació

Granulació

Projecció

Projecció

Equips de sulfat d'amoni

Equipament